bild Roger

Åsnen Natur & Bildning

Lärande, hälsofrämjande och lagbyggande upplevelser med naturen som kraftkälla

Med sjön Åsnen och Mörrumsån som utgångspunkt vill vi ge den lilla gruppen en lärande upplevelse av natur och kulturvärden längs Sveriges södra vildmark och fiskrika vattensystem. Vi är en arrangör främst för den lilla gruppen som sätter småskaligheten och de nära upplevelserna i centrum.

Välkommen till Skatelövsområdet, Åsnen och Mörrumsån!

Roger Andersson

Efter att i 30 år arbetat som chef, utbildare, grupp- och organisationsutvecklare i offentlig förvaltning och ideella organisationer startade jag 2006 företaget Åsnen Natur & Bildning. Här får jag möjlighet att förena mina stora intressen för människor, lärande och friluftsliv. När jag inte är engagerad i den egna verksamheten, arbetar jag som samverkanskoordinator på Linnéuniversitet, Växjö.